Langga Speaks Podcast
★★★★★

Life Hacking tips

I enjoyed listening sa kanilang mag-asawa. Daming mga tips sa real life from Family, Career, and especially sa Catholic faith natin. An eye opener at tsaka mga life hacks without compromising the faith. God Bless! :)

Sept. 9, 2020 by landix.allan on Apple Podcasts


Langga Speaks Podcast